Mathematical Operators

Sljedeći matematički operatori su podržani u LibreOffice Basic.

Ovo poglavlje omogućuje kratki pregled svih aritmetičkih operatora koji bi mogli biti potrebni za proračune u vašem programu.

"-" Operator

Subtracts two values.

"*" Operator

Množi dvije vrijednosti.

"+" Operator

Dodaje ili kombinira dva izraza

"/" Operator

dijeli dvije vrijednosti

"^" Operator

Podiže broj na potenciju.

Mod Operator

Returns the integer remainder of a division.