Err Function

Vraća poruku o grešci koja prepoznaje grešku koja se je bila dogodila prilikom izvršenja programa.

Syntax:

Err

Povratna vrijednost

Cijeli broj

Parametri:

Err funkcija se koristi u procedurama baratanja greškama za određivanje greški i akcija ispravljanja.

Primjer:

Sub ExampleError

On Error Goto ErrorHandler REM Set up error handler

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

REM greška se pojavljuje zbog nepostojeće datoteke

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Error " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "At line : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"an error occurred"

End Sub