Error-Handling Functions

Koristite sljedeće izjave i funkcije za definiranje načina reakcije LibreOffice Basica na run-time greške.

LibreOffice Basic nudi nekoliko metoda prevencije prekida programa prilikom pojave run-time greške.

Erl Function

Vraća broj linije gdje se dogodila grešla prilikom izvršavanja programa.

Err Function

Vraća poruku o grešci koja prepoznaje grešku koja se je bila dogodila prilikom izvršenja programa.

Error Function

Vraća poruku o grešci koja odgovara datoj poruci o grešci.

On Error GoTo ... Resume Statement

Omogućuje proceduru za upravljanje greškama nakon što se pojavi greška, ili nastavlja izvođenje programa.