Managing Files

Funkcije i iskazi za upravljanje datotekama su opisani ovdje.

ChDir Statement

Changes the current directory or drive.

ChDrive Statement

Izmjena trenutnog uređaja.

CurDir Function

Vraća variant string koji predstavlja trenutnu putanju na specifiranom disku.

Dir Function

Vraća ime datoteke, direktorij, ili sve datoteke i direktorije na disku ili u direktoriju koji odgovara navedenoj putanji traženja.

FileAttr Function

Vraća pristupni mod ili pristupni broj datoteci od datoteke koja je otvorena sa iyrayom Open. Pristupni broj datoteci je broj koji je zavisi od operativnog sustava (OSH = Operating System Handle)

FileCopy Statement

Kopira datoteku.

FileDateTime Function

Returns a string that contains the date and the time that a file was created or last modified.

FileExists Function

Određuje da li je datoteka ili direktorij dostupan na podatkovnom mediju.

FileLen Function

Returns the length of a file in bytes.

GetAttr Function

Vraća predložak koji precizira tip datoteke ili ime logičkog volumena ili direktorija

Kill Statement

Briše datoteku sa diska.

MkDir Statement

Creates a new directory on a data medium.

Name Statement

Mijenja ime postojećoj datoteci ili mapi.

RmDir Statement

Briše postojeće direktorije iz podatkovnih medija.

SetAttr Statement

Sets the attribute information for a specified file.