File Input/Output Functions

Get Statement

Čita zapis iz formatirane datoteke, ili slijed bajtova iz binarne datoteke u varijablu.

Input# Statement

Cita podatke iz sljedece otvorene datoteke

Line Input # Statement

Čita znakovne nizove iz redosljedne datoteke u varijablu

Put Statement

Writes a record to a relative file or a sequence of bytes to a binary file.

Write Statement

Zapisuje podatke u sekvencijalnu datoteku.

Loc Function

Vraća u ternutnu poziciju u otvorenoj datoteci.

Seek Function

Returns the position for the next writing or reading in a file that was opened with the open statement.

Eof Function

Vraća da li je pokazivač u datoteci dosegao kraj datoteke.

Lof Function

Vraća veličinu otvorene datoteke u byteovima.