FreeFile Function

Vraća sljedeći slobodan broj za otvaranje datoteke. Koristite ovu funkciju za otvaranje datoteke pomoću broja datoteke koji nije već u upotrebi za neku otvorenu datoteku.

Syntax:

FreeFile

Povratna vrijednost

Cijeli broj

Parametri:

Ova funkcija može se jedino koristiti neposredno ispred Open izraza. FreeFile vraća sljedeći slobodan broj, ali ga ne rezervira.

Error codes:

5 Invalid procedure call

67 Too many files

Primjer:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "Prvi redak teksta"

  Print #iNumber, "Još jedan redak teksta"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub