Run-Time Functions

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Screen I/O Functions

Ovaj dio opisuje Runtime funkcije koje se koriste za pozive dijaloga za upis i ispis korisničkih unosa.

File I/O Functions

Use File I/O functions to create and manage user-defined (data) files.

Date and Time Functions

Koristite izjave i funkcije opisane ovdje za izvođenje izračuna vremena i datuma.

Error-Handling Functions

Koristite sljedeće izjave i funkcije za definiranje načina reakcije LibreOffice Basica na run-time greške.

Logical Operators

Sljedeca logicka operacija je podrzana od LibreOffice Basic.

Mathematical Operators

Sljedeći matematički operatori su podržani u LibreOffice Basic.

Numeric Functions

Sljedeća numerička funkcija oponaša računanje. Matematičke i Boolovske operacije opisane su u pojedinim odjeljcima. Funkcije se razlikuju od operatora u tome što funkcije prolaze argumente i vraća rezultat, za razliku od operacija koje vraćaju rezultat kompiniranje dvaju numeričkih izraza

Controlling Program Execution

Naredne izjave kontroliraju izvršenje programa.

Variables

Sljedeća izjava i funkcije su za rad sa varijablama. Možete koristiti ove funkcije da deklarirate ili definirate varijable, povežete varijable iz jednog tipa u drugi, ili da odredite varijablu tipa.

Comparison Operators

The available comparison operators are described here.

Strings

Sljedeća funkcija i izjave potvrđuju i vraćaju cjelobrojne nizove.

Other Commands

This is a list of the functions and the statements that are not included in the other categories.