Notas a rodapé e notas finais

O menú contén ordes para inserir unha nota a rodapé ou unha nota ao final con ou sen interacción adicional do usuario.

Nota a rodapé

Inserir unha nota a rodapé na posición do cursor sen aviso.

Nota final

Inserir unha nota final na posición do cursor sen aviso.

Nota a rodapé ou nota final

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.