Barra Obxecto OLE

A barra Obxecto OLE aparece cando os obxectos están seleccionados. Contén as funcións máis importantes para o formatado e posicionamento dos obxectos.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Sen axuste

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.Esta configuración tamén pode escollela no separador Axuste.

Icona

Desactivar axuste de texto

Axuste

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.Esta icona corresponde á opción Axuste de páxina no separador Axuste.

Icona

Activar axuste de texto

Axuste a través

Coloca o obxecto diante do texto.Tamén pode conseguir o mesmo efecto no separador Axuste.

Icona

Axuste a través

Texto

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icona

Esquerda

Texto

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icona

Centrado

Texto

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icona

Dereita

Texto

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icona

Superior

Aliñar ao centro da vertical

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icona

Centrado

Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Icona

Inferior

Bordos

Premendo na icona Bordos aparece a barra de ferramentas Bordos onde pode modificar o bordo da área dunha folla ou dun obxecto.

Icona

Bordos

Estilo de liña

Prema nesta icona para abrir a barra de ferramentas Estilo de liña, a cal permite modificar o estilo de liña do bordo.

Icona

Estilo de liña

Cor de bordo

Prema na icona Cor de liña (do bordo) para abrir a barra de ferramentas Cor de bordo, que permite cambiar a cor do bordo dun obxecto.

Icona

Cor de liña (do bordo)

Propiedades de obxecto

Abre un diálogo no que pode modificar as propiedades do obxecto seleccionado, como por exemplo o seu tamaño e nome.

Icona

Propiedades de obxecto

Bring to Front

. Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Icona

Traer para adiante

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icona

Enviar para atrás

Modificar áncora

Allows you to switch between anchoring options.

Icona

Modificar áncora