Barra Viñetas e numeración

A barra Viñetas e numeración contén funcións para modificar a estrutura dos parágrafos numerados, incluído o cambio de orde dos parágrafos ou a definición de diferentes niveis.

Desactivar numeración

Desactiva a numeración ou as viñetas no parágrafo actual ou nos seleccionados.

Icona

Desactivar numeración

Sobe o parágrafo seleccionado un nivel dentro dunha xerarquía de numeración ou viñetas.

Icona

Baixa o parágrafo seleccionado un nivel dentro dunha xerarquía de numeración ou viñetas.

Icona

Subir un nivel con subpuntos

Move os parágrafos con subpuntos un nivel cara a arriba. A icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Subir un nivel con subpuntos

Baixar un nivel con subpuntos

Move os parágrafos con subpuntos un nivel cara a abaixo. A icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Baixar un nivel con subpuntos

Inserir entrada non numerada

Inserir un parágrafo sen numeración. A numeración existente non se ve afectada.

Icona

Inserir entrada non numerada

Mover cara a arriba

Positions the selected paragraph before the one above it.

Icona

Mover cara a arriba

Mover cara a abaixo

Positions the selected paragraph after the one below it.

Icona

Mover cara a abaixo

Mover cara a arriba con subpuntos

Move un parágrafo con subpuntos e o coloca enriba do parágrafo anterior. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Mover cara a arriba con subpuntos

Mover cara a abaixo con subpuntos

Sitúa un parágrafo cos seus subpuntos debaixo do seguinte parágrafo. Esta icona só está visíbel cando se coloca o cursor en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Mover cara a abaixo con subpuntos

Reiniciar numeración

Reinicia a numeración do texto. Esta icona só está visíbel cando o cursor se sitúa en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Reiniciar numeración

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Icon

Activar/Desactivar viñetas