Táboa

Mostra ordes para inserir, editar e eliminar unha táboa dentro dun documento de texto.

Inserir táboa

Insire unha nova táboa.

Inserir

Columnas

Insire columnas.

Filas

Insire filas.

Eliminar

Táboa

Elimina a táboa actual.

Columnas

Elimina as columnas seleccionadas.

Filas

Elimina as filas seleccionadas.

Seleccionar

Táboa

Seleccione a táboa actual.

Columna

Selecciona a columna actual.

Fila

Selecciona a fila actual.

Cela

Selecciona a cela actual.

Fusionar celas

Combina o contido das celas seleccionadas da táboa nunha única célula.

Dividir celas

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Cela

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Cela

Divide a táboa actual en dúas táboasseparadas na posición do cursor Tamén pode acceder a este comandopremendo co botón dereito nunha cela da táboa ..

Formato automático de táboa

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Axustar automaticamente

Largura de columna

Abre a caixa de diálogo Largura de columna onde pode modificar a largura dunha columna.

Largura ideal de columna

Axusta automaticamente a largura das columnas para coincidir co contido das celas Cambiar a largura dunha columna non afecta a largura das demais columnas da táboa. A largura da táboa non pode exceder a largura da páxina.

Distribuír columnas regularmente

Axusta a largura das columnas seleccionadas para corresponder á anchura da columna máis ancha na selección A largura total. a táboa non pode exceder o ancho da páxina.

Altura de fila

Abre a caixa de diálogo Altura de fila onde pode modificar a altura dunha fila.

Altura ideal de fila

Axusta automaticamente as alturas das filas para cadrar co contido das celas. Esta é a opción predeterminada para as táboas novas.

Distribuir filas regularmente

. Axusta a altura das liñas seleccionadas para corresponder á altura da liña máis alta na selección

Quebra entre páxinas

Permite unha quebra de páxina dentro da fila actual.

Repetir filas de título

Se a táboa se estende por máis dunha páxina, repite as cabeceiras das táboas nas páxinas seguintes .

Converter

Texto en táboa

Abre unha caixa de diálogo onde pode converter en táboa o texto seleccionado.

Táboa en texto

Abre unha caixa de diálogo onde pode converter a táboa actual en texto.

Ordenar

Ordena os parágrafos ou filas da táboa seleccionados en orde alfabética ou numérica. Pode definir até tres chaves de clasificación, así como combinar teclas alfanuméricas e ordenación numérica.

Fórmula

Opens the Formula bar to enter or edit a formula.

Formato numérico

Abre unha caixa de diálogo onde pode especificar o formato dos números da táboa.

Propiedades de táboa

Especifica as propiedades da táboa seleccionada, por exemplo, nome, aliñamento, espazamento, largura da columna, bordos e fondo