Ferramentas

Contén ferramentas de corrección, unha galería de obxectos de arte que pode engadir ao seu documento, así como ferramentas para configuración de menús e configuración de preferencias do programa.

Seleccionar todo

Comproba a ortografía manual.

Liña

Abre un submenú onde pode escoller comandos específicos do idioma.

Cela

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Numeración de capítulos

Especifica oformato numérico e a xerarquía para a numeración decapítulos.

Numeración de liñas

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Numbering tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Notas ao pé de páxina

Especifica a configuración de visualización para as notas a rodapé e as notas finais.

Base de datos bibliográfica

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Asistente de combinación de correspondencia

Inicia o Asistente de combinación de correspondencia para crear cartas de formulario ou enviar mensaxes de correo electrónico a varios destinatarios.

Ordenar

Ordena os parágrafos ou filas da táboa seleccionados en orde alfabética ou numérica. Pode definir até tres chaves de clasificación, así como combinar teclas alfanuméricas e ordenación numérica.

Cela

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

Axuste

Actualiza os elementos do documento actual que teñen contido dinámico, como campos e índices.

Reprodutor multimedia

Abre a xanela do Media Player, onde pode ver arquivos de película e son, así como inserir estes ficheiros no documento actual.

Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Configuración do filtro XML

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Opcións da Autocorrección

. Define as opcións para substituír automaticamente o texto mentres escribe

Texto automático

Crea, edita ou insire texto automático. Pode almacenar texto formatado, texto con gráficos, táboas e campos como texto automático. Para inserir rapidamente texto automático, escriba a ligazón ao texto automático no documento e prema F3.

Personalizar

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Opcións

Esta orde abre unha caixa de diálogo que permite configurar o programa de forma personalizada.