Formato

Contén ordes para formatar o deseño e o contido de documentos.

Estilos e formatado

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Carácter

. Cambia a fonte ea formato do tipo de letra para os caracteres seleccionados

Parágrafo

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Viñetas e numeración

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Páxina

Especifique os estilos de formatado e o deseño do estilo de páxina actual, incluíndo marxes da páxina, cabeceiras e rodapés e o fondo da páxina

Liña

Cambia o caso de caracteres na selección. Se o cursor está nunha palabra e ningún texto é seleccionado, entón a palabra é a selección.

Asian Phonetic Guide

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Columnas

Especifica o número de columnas e o esquema de columna dun estilo de páxina, marco ou sección.

Seccións

Cambia as propiedades das seccións definidas no documento Para inserir unha sección, seleccione o texto ou prema no documento e a seguir escollaInserir - Sección.

Texto automático

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

Anchor

Define as opcións de ancoramento ao obxecto seleccionado.

Axuste

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Texto

Aliñar obxectos seleccionados con relación ao outro.

Texto

Configure as opcións de aliñamento da selección actual.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Flip

Inverte o obxecto seleccionado en horizontal ou vertical.

Agrupar

Grupos de manter obxectos seleccionados en conxunto, de xeito que poden ser movidos ou formateadas como un único obxecto.

Obxecto

Abre un submenú para editar as propiedades do obxecto seleccionado.

Marco

Insire un marco que pode usar para crear un esquema de unha ou máis columnas de texto e obxectos

Imaxe

Formata o tamaño, posición e outras propiedades da imaxe seleccionada.