Barra de ferramentas de combinación de correspondencia

A barra de ferramentas da combinación de correspondencia contén as ordes para os últimos pasos do proceso de combinación de correspondencia.

Para acceder a esta orde...

Vaia ao menú Ver - Barras de ferramentas e seleccione Combinación de correspondencia


Asistente de combinación de correspondencia

Inicia o Asistente de combinación de correspondencia para crear cartas de formulario ou enviar mensaxes de correo electrónico a varios destinatarios.

(Número de destinatario)

Introduza o número do rexistro de enderezo dun destinatario para previsualizar o documento de combinación de correspondencia para o destinatario.

Empregue os botóns de navegación para percorrer os rexistros de enderezo.

Excluír destinatario

Exclúe o destinatario actual desta fusión de correo.

Editar documentos individuais

Crea un documento fusionado único con saltos de páxina entre cada destinatario. Os nomes e enderezos dos destinatarios van contidos no documento e poden ser personalizados como se desexe.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as e-mail

Sends the mail merge output as e-mail messages to all or some recipients.