Completar palabras en documentos de texto

LibreOffice rexistra as palabras que usa a miúdo na sesión actual. Cando escriba as tres primeiras letras dunha palabra rexistrada, LibreOffice completará automaticamente a palabra.

If there is more than one word in the AutoCorrect memory that matches the three letters that you type, press +Tab to cycle through the available words. To cycle in the opposite direction, press +Shift+Tab.

Para Aceptar/Rexeitar a conclusión da palabra

Para desactivar a conclusión da palabra

  1. Escolla <item type ="menuitem"> Ferramentas - Opcións de AutoCorreção - Completar palabras </ item>.

  2. Desmarque a opción Activar o recurso Completar palabras .