Utilización do cursor directo

O cursor directo permite introducir un texto en calquera lugar dunha páxina.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. Na <item type ="menuitem"> Ferramentas </ item> bar, prema no botón <item type ="menuitem"> Cursor directo </ item> icona <image id ="img_id3149846" src ="cmd/sc_shadowcursor.png " width = \ altura "0.222in " ="0.222in "> <alt id ="alt_id3149846 "> icona </ alt> </ image>.

  2. Prema nun espazo libre do documento de texto. O apuntador do rato transfórmase para reflectir o aliñamento que se aplicará ao texto que introduza:

    Icona Aliñar á esquerda

    icona Centrada

    Icon Align right

  3. Introduza o texto. LibreOffice insire automaticamente o número necesario de liñas en branco e, se as opcións están activadas, tabulacións e espazos.

Modelos e estilos

Crear modelos de documentos

Cambiar o modelo predefinido