Modelos e estilos

Un modelo é un documento que contén estilos específicos de formato, gráficos, táboas, obxectos e outras informacións. Un modelo é usado como a base para a creación doutros documentos. Por exemplo, pode definir estilos de parágrafo e carácter nun documento, salva o documento como un modelo e, a continuación, usar o modelo para crear un documento novo cos mesmos estilos.

A menos que especifique o contrario, os novos documentos de texto de LibreOffice están baseados no modelo predefinido.

LibreOffice posúe varios modelos predefinidos que pode usar para crear diferentes tipos de documentos de texto, como cartas comerciais.

Utilización de estilos doutro documento ou modelo

Crear estilos de páxina baseados na páxina actual

Aplicar estilos en modo formato de enchemento

Crear estilos a partir de seleccións

Cambiar o modelo predefinido