Redimensionar filas e columnas en táboas de texto

Pode redimensionar a largura das celas e columnas da táboa, así como modificar a altura das filas.

Icona

Tamén pode distribuír liñas e columnas uniformemente utilizando as iconas no <item type ="menuitem"> Optimizar </ item> barra de ferramentas no <item type ="menuitem"> Táboa </ item> Bar.

Modificar a largura de columnas e celas

Para cambiar o ancho dunha columna

Adopte un dos procedementos seguintes:

Icona Nota

Antes de poder utilizar un controlador JDBC, cómpre engadir o camiño da clase. Escolla - LibreOffice- Java, e prema no botón Camiño da clase. Logo de inserir a información do camiño, reinicie LibreOffice.


Para cambiar o ancho dunha cela

+Maiús+Teclas de frecha

Modificar a altura das filas

Para copiar un diálogo ou un módulo, manteña presionada a tecla mentres realiza arrastrar e soltar.

Como cambiar o tamaño dunha táboa enteira

Para modificar a largura e a altura da táboa, faga o seguinte:

Icona Suxestión

Para inserir unha tabulación entre o número ou viñeta e o texto do parágrafo, prema no comezo do parágrafo e nas teclas +Tab.


Icona Nota

As táboas dentro de páxinas HTML non ofrecen o intervalo completo das propiedades e ordes como as táboas en formato OpenDocument.


Modificar filas e columnas co teclado

Engadir ou eliminar filas ou columnas dunha táboa utilizando o teclado

Combinar e dividir celas

Utilización das regras