Seleccionar táboas, filas e columnas

Pode utilizar o teclado ou o rato para seleccionar unha táboa.