documentos

Inserir seccións

Pode inserir novas seccións ou ligazóns a seccións doutros documentos. Se insire unha sección como ligazón, o contido da ligazón cambia se modifica o documento fonte.

Para inserir unha nova sección

 1. Prema no documento onde desexa inserir unha nova sección ou seleccione o texto que desexa converter nunha sección.

  Se selecciona un texto que está dentro dun parágrafo o texto convértese automaticamente nun novo parágrafo.

 2. Escolla Inserir - Sección.

 3. Na <item type ="menuitem"> Nova Sección </ item>, introduza un nome para a sección.

 4. Defina as opcións da sección e prema en Inserir.

Para inserir unha sección como ligazón

Para poder inserir unha sección como ligazón precisa crear seccións no documento fonte.

Cando abre un documento que contén seccións ligadas, LibreOffice solicita que actualice o contido das seccións. Para actualizar unha ligazón manualmente, escolla Ferramentas - Actualizar - Ligazóns.

Tamén pode inserir seccións ligadas en documentos HTML. Cando ver a páxina nun explorador web, o contido das seccións correspóndese co contido das seccións no momento que o documento HTML gardouse por última vez.

 1. Prema no lugar onde desexa inserir unha sección ligada.

 2. Escolla Inserir - Sección.

 3. Na <item type ="menuitem"> Nova Sección </ item>, introduza un nome para a sección.

 4. Na área de Ligazón , seleccione a caixa de opción Ligazón .

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. Localice o documento que contén a sección á cal desexa ligar e prema en Inserir.

 7. Na <item type ="menuitem"> Sección </ item> caixa, seleccione a sección que quere inserir.

 8. Prema en Inserir.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/section_edit.xhp#section_edit not found).