Utilización das regras

To show or hide rulers, choose View - Ruler. To show the vertical ruler, choose - LibreOffice Writer - View, and then select Vertical ruler in the Ruler area.

Axuste de marxes de páxina

As áreas cheas ao final das regras indican as marxes da páxina.

Modificación de sangrías

As sangrías axústanse cos tres pequenos rectángulos da regra horizontal.

  1. Para modificar a sangría do parágrafo esquerdo ou dereito, seleccione o(s) parágrafo(s) que desexe e arrastre o triángulo inferior esquerdo ou dereito na regra horizontal a unha nova posición.

  2. Para modificar a sangría da primeira liña dun parágrafo seleccionado, arrastre o triángulo superior esquerdo na regra horizontal a unha nova posición.

Tamén pode premer dúas veces en calquera lugar da regra horizontal e axustar as sangrías na caixa de diálogo Parágrafo.