Imprimir conformidade de rexistro

Conformidade de rexistro

Conformidade de rexistro é un termo tipográfico usado en impresión. Fai referencia á impresión congruente das liñas dunha área a ambos os lados das páxinas de libros, xornais e revistas. O recurso Conformidade de rexistro facilita a lectura desas páxinas, evitando que haxa sombras grises que brillen a través das liñas do texto. Tamén se emprega o mesmo termo para se referir ás liñas da mesma altura de columnas de texto adxacentes.

Cando se define un parágrafo, un estilo de parágrafo ou un estilo de páxina con conformidade de rexistro, as liñas de base dos caracteres afectados son aliñadas a unha grade de páxina vertical, independentemente do tamaño do tipo de letra ou da presenza de imaxes. En caso de que o desexe, pode especificar a configuración para esa grade como propiedade Estilo de páxina.

Para axustar un documento para Rexistrarse certa impresión

  1. Seleccione o documento completo.

  2. Escolla Formato - Páxina - Páxina.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

A menos que especifique outra cousa, os parágrafos do documento imprímense con conformidade de rexistro.

Eximir parágrafos de Rexistro de conformidade impresión

  1. Adopte un dos procedementos seguintes:

    Seleccione os parágrafos que desexa eximir e escolla Formato - Parágrafo - Sangrías e espazamento.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.