Desactivar e activar o recoñecemento de números en táboas

LibreOffice pode formatar automaticamente as datas que introduce nunha táboa, de acordo coa configuración rexional especificada no sistema operativo.

Adopte un dos procedementos seguintes:

- LibreOffice Writer - Table