Instrucións para a utilización de LibreOffice Writer

Na páxina da Axuda xeral de LibreOffice, encontrará instrucións que se aplican a todos os módulos, como uso de xanelas e menús, personalización de LibreOffice, fontes de datos, galería e arrastrar e soltar.

Se desexa obter axuda con relación a outro módulo, vaia á axuda correspondente a ese módulo coa caixa de combinación da área de navegación.

Introducir e formatar texto

Alternar entre os modos inserir e sobrescribir

Utilización do cursor directo

Navegar e seleccionar co teclado

Inserir caracteres especiais

Completar palabras en documentos de texto

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Aplicar formatado de texto ao teclear

Enfatizar texto

Cambiar a cor do texto

Rodar texto

Utilizar un marco para centrar texto nunha páxina

Sangría de parágrafos

Definir os bordos das páxinas

Defining Borders for Paragraphs

Definir bordos para táboas e celas de táboas

Definir bordos para obxectos

Converter texto en subíndice ou superíndice

Modificar maiúsculas/minúsculas

Mover e copiar texto en documentos

Redefinir os atributos de tipo de letra

Chapter Numbering

Disposición de capítulos no Navegador

Ir a marcadores específicos

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

Inserir seccións

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/section_edit.xhp#section_edit not found).

Copiar formatos co pincel de formato

Modelos e estilos

Crear estilos a partir de seleccións

Aplicar estilos en modo formato de enchemento

Actualizar estilos a partir de seleccións

Utilización de estilos doutro documento ou modelo

Crear modelos de documentos

Cambiar o modelo predefinido

Imprimir conformidade de rexistro

Rexistrar e visualizar cambios

Introducir e formatar texto automaticamente

Desactivar a corrección automática

Elaborar listas numeradas ou con viñetas ao teclear

Verificación ortográfica automática

Utilización do texto automático

Engadir excepcións á lista de corrección automática

Alternar estilos de páxina en páxinas impares e pares

Desactivar viñetas e numeración de parágrafos individuais

Eliminar quebras de liña

Utilización de estilos, campos e numeración de páxina

Números de páxina

Mudar a orientación de páxina

Cambiar fondos de páxina

Aplicar estilos en modo formato de enchemento

Crear estilos a partir de seleccións

Actualizar estilos a partir de seleccións

Desfacer o formato directo dun documento

Formatado de cabeceiras ou pés de páxina

Inserir hiperligazóns

Definir intervalos numéricos

Inserir e eliminar quebras de páxina

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/pagestyles.xhp#pagestyles not found).

Sobre os campos

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/fields_enter.xhp#fields_enter not found).

Consultar datos do usuario en campos ou condicións

Converter un campo en texto

Inserir un campo de data fixa ou variábel

Editar táboas no texto

Seleccionar táboas, filas e columnas

Inserir táboas

Eliminar táboas ou o seu contido

Calcular en documentos de texto

Calcular fórmulas complexas en documentos de texto

Calcular e pegar un resultado dunha fórmula nun documento de texto

Mostrar o resultado dun cálculo de táboa noutra táboa

Calcular en táboas

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

Inserir texto antes dunha táboa na parte superior da páxina

Combinar e dividir celas

Engadir ou eliminar filas ou columnas dunha táboa utilizando o teclado

Repetir un título de táboa nunha nova páxina

Redimensionar filas e columnas en táboas de texto

Modificar filas e columnas co teclado

Copiar áreas de follas de cálculo a documentos de texto

Inserir quebras de liña en celas

Imaxes, debuxos, imaxes predeseñadas, Fontwork

Posicionamento de obxectos

Usar lendas

Engadir números de capítulos nas lendas

Fontwork para arte gráfica de texto

Inserir imaxes

Inserir, editar e gardar de mapas de bits

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Inserir imaxes dixitalizadas

Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Animar texto

Rodar texto

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Índice

Master Documents and Subdocuments

Definir entradas de índice

Actualizar, editar e eliminar índices

Editar ou eliminar entradas de índice e de táboa

Formatado de índices

Crear índices

Crear índices alfabéticos

Crear bibliografías

Índices definidos polo usuario

Índices que comprenden varios documentos

Navegador de documentos de texto

Títulos, tipos de numeración

Numeración e estilos de numeración

Engadir viñetas

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/using_numbered_lists2.xhp#using_numbered_lists2 not found).

Chapter Numbering

Elaborar listas numeradas ou con viñetas ao teclear

Usar lendas

Engadir números de capítulos nas lendas

Definir intervalos numéricos

Master Documents and Subdocuments

Cambiar o nivel de esquema das listas numeradas e con viñetas

Combinar listas numeradas

Modificar a numeración en listas numeradas

Desactivar viñetas e numeración de parágrafos individuais

Engadir números de liñas

Cabeceiras, pés de páxina, notas ao pé de páxina

Sobre cabeceiras e pés de páxina

Inserir números de páxina en pés de páxina

Inserir o nome e número de capítulo nunha cabeceira ou pé de páxina

Definir cabeceiras e pés de páxina diferentes

Formatado de cabeceiras ou pés de páxina

Inserir e editar notas ao pé de páxina ou notas ao final

Espazamento entre notas ao pé de páxina

Editar outros obxectos no texto

Posicionamento de obxectos

Elaborar listas numeradas ou con viñetas ao teclear

Usar lendas

Engadir números de capítulos nas lendas

Debuxar liñas no texto

Aplicar estilos de liña mediante a barra de ferramentas

Definir fins de liña

Definir estilos de liña

Inserir, editar e ligar marcos de texto

Ortografía, dicionarios, guionización

Checking Spelling and Grammar

Verificación ortográfica automática

Engadir excepcións á lista de corrección automática

Eliminar palabras dun dicionario definido polo usuario

Guionización

Dicionario de sinónimos

Cartas modelo, etiquetas e tarxetas de visita

Crear cartas modelo

Crear e imprimir etiquetas e tarxetas de visita

Imprimir etiquetas de enderezos

Texto condicional

Texto condicional para contas de páxinas

Traballar con documentos

Imprimir un folleto

Master Documents and Subdocuments

Previsualizar unha páxina antes da impresión

Imprimir máis rápido con datos reducidos

Imprimir varias páxinas na mesma folla

Imprimir en orde inversa

Seleccionar bandexas de papel de impresora

Gardar documentos de texto en formato HTML

Inserir un documento de texto completo

Gardar documentos noutros formatos

Abrir documentos gardados noutros formatos

Enviar documentos como correos electrónicos

Changing Your Working Directory

Diversos

Utilización das teclas de atallo (Accesibilidade de (LibreOffice Writer)

Utilización do texto automático

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/smarttags.xhp#smarttags not found).

Enviar fax e configurar LibreOffice para o envío de fax

Pegar o contido en formatos especiais

Crear estilos de páxina baseados na páxina actual

Texto condicional

Texto condicional para contas de páxinas

Mover e copiar texto en documentos

Agochar texto

Displaying Hidden Text

Creating Non-printing Text

Inserir hiperligazóns co Navegador

Navegador de documentos de texto

Ancorar e redimensionar xanelas

Desactivar e activar o recoñecemento de números en táboas

Previsualizar unha páxina antes da impresión

Imprimir varias páxinas na mesma folla

Seleccionar bandexas de papel de impresora

Inserir referencias cruzadas

Utilización de comodíns en buscas de texto

Gardar documentos de texto en formato HTML

Aplicar formatado de texto ao teclear

Utilización do cursor directo

Inserir, editar e ligar marcos de texto

Inserir un documento de texto completo

Conta de palabras

Axuste de texto ao redor de obxectos

Recording a Macro