Inserir imaxes dixitalizadas

Para inserir imaxes dixitalizadas o escáner ten que estar conectado ao sistema e os controladores de software do escáner deben estar instalados.

<Switchinline select ="sys"> <caseinline select ="WIN "> O escáner debe admitir o estándar TWAIN. </ Caseinline> </ switchinline> <switchinline select ="sys"> <caseinline select ="UNIX "> O escáner debe admitir o estándar Sane. </ Caseinline> </ switchinline>

  1. Prema no lugar onde desexa inserir a imaxe dixitalizada.

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. Siga as instrucións de dixitalización.

Inserir imaxes

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Editar obxectos gráficos