Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Pode arrastrar e soltar obxectos da galería en documento de texto, follas de cálculo, debuxos ou presentacións.

Para substituír un obxecto inserido manteña premido Maiús+Ctrl e arrastre ata el outro obxecto da galería.

Inserir imaxes

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes dixitalizadas

Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Editar obxectos gráficos