Inserir gráficas de Calc en documentos de texto

Pode inserir a copia dunha gráfica non actualizada ao modificar os seus datos na folla de cálculo.

  1. Abra o documento de texto no cal desexa copiar a gráfica.

  2. Abra a folla de cálculo que contén a gráfica que desexa copiar.

  3. Prema na gráfica. Móstranse oito agarradoiras ao seu redor.

  4. Arrástrea a gráfica ata o documento de texto.

Pode redimensionala e movela como faría con calquera obxecto. Prema dúas veces na gráfica para editar os seus datos.

Inserir imaxes

Inserir imaxes de ficheiros

Inserir imaxes da galería co método arrastrar e soltar

Inserir imaxes dixitalizadas

Inserir imaxes de LibreOffice Draw ou Impress

Editar obxectos gráficos