Sangría de parágrafos

Icona Nota

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Pode modificar as sangrías do parágrafo actual, de todos os seleccionados ou do Estilo de parágrafo.

Icona Suxestión

You can also set indents using the ruler. To display the ruler, choose View - Ruler.


As sangrías calcúlanse con respecto ás marxes esquerda e dereita. Se desexa estender o parágrafo dentro da marxe de páxina, introduza un número negativo.

Os guións son diferentes en relación á dirección de escritura. Por exemplo, mire para o <item type ="menuitem"> Antes do texto </ item> valor de retirada en idiomas de esquerda a dereita. A marxe esquerda do parágrafo recuada en relación á marxe esquerda da páxina. En idiomas da dereita á esquerda, o bordo dereita do parágrafo recuada en relación á marxe dereita da páxina.

Para un recuar desprazado, introduza un valor positivo para <tipo de elemento ="menuitem"> Antes do texto </ item> e un valor negativo para <tipo de elemento ="menuitem"> A primeira liña </ item>.

Formato - Parágrafo - Sangrías e espazamento

Utilización das regras

Modelos e estilos