Inserir hiperligazóns co Navegador

Pode inserir unha referencia cruzada como hiperligazón utilizando o Navegador. Tamén pode facer referencias cruzadas a elementos doutros documentos de LibreOffice . Se preme na hiperligazón ao abrir o documento en LibreOffice, vai ao elemento da referencia cruzada.

  1. Abra o(s) documento(s) que conteñan os elementos que desexe referenciar.

  2. Prema na icona Navegador, situada na barra Estándar.

  3. Prema na frecha á beira do <item type ="menuitem"> Modo arrastrar </ item> icona, e garantir que <item type ="menuitem"> Inserir como hiperligazón </ item> é seleccionado.

  4. Seleccione na lista da parte inferior do Navegador o documento que contén o elemento para o cal desexa crear unha referencia cruzada.

  5. Na lista do Navegador, prema no signo máis que se encontra ao lado do elemento que quere inserir como hiperligazón.

  6. Arrastre o elemento ata o lugar en que se debe inserir a hiperligazón.

O nome do elemento insírese no documento como unha hiperligazón subliñada.

Navegador para a visión xeral de documento

Disposición de capítulos no Navegador