Inserir e editar notas ao pé de páxina ou notas ao final

As notas ao pé de páxina proporcionan máis información sobre un tema na parte inferior da páxina, e as notas ao final fano na fin do documento. LibreOffice numéraas automaticamente.

Para inserir unha nota de rodapé

  1. Prema onde desexa situar a áncora da nota.

  2. Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote.

  3. Na <item type ="menuitem"> Numeración </ item>, seleccione o formato que desexa utilizar. Se selecciona <item type ="menuitem"> Character </ item>, prema no botón Buscar (<item type ="menuitem"> ... </ item>) e seleccione o carácter que quere usar para a nota ao pé de páxina.

  4. Na <item type ="menuitem"> Tipo </ item>, seleccione <item type ="menuitem"> Nota ao pé de páxina </ item> ou <item type ="menuitem"> Nota ao pé de páxina </ item >.

  5. Prema en Aceptar.

  6. Introduza a nota.

Icona

Tamén pode inserir notas ao pé de páxina premendo na icona Inserir directamente nota ao pé de páxina na barra de ferramentas Inserir.

Para editar unha nota ao pé de páxina

Espazamento entre notas ao pé de páxina