Mover e copiar texto en documentos

  1. Seleccione o texto que desexe mover ou copiar.

  2. Adopte un dos procedementos seguintes:

    Para mover o texto seleccionado, arrastre o texto a un lugar diferente no documento e solte. Mentres arrastra, o punteiro do rato para incluír unha caixa gris.
    <image id = \ src "img_id3153148 " ="media/helpimg/movedata.png " width ="0.3335in " height ="0.3335in "> <alt id = \ </ alt> </ image "alt_id3153148 "> O cursor do rato movendo datos>

    To copy the selected text, hold down while you drag. The mouse pointer changes to include a plus sign (+).
    Mouse cursor copying data