dicionarios

Eliminar palabras dun dicionario definido polo usuario

  1. Escolla - Configuración de idioma - Axudas á escrita.

  2. Seleccione dicionario definido polo usuario que desexa editar o <item type ="menuitem"> definido polo usuario </ item> lista e prema en <item type ="menuitem"> Editar </ item> .

  3. Seleccioner na lista Palabra a palabra que desexa eliminar e prema en Eliminar.

Checking Spelling and Grammar