Mostrar o resultado dun cálculo de táboa noutra táboa

Pode efectuar cálculos nas celas dunha táboa e mostrar o resultado noutra táboa.

  1. Abra un documento de texto, insira dúas táboas, unha con varias columnas e filas e outra con unha única cela.

  2. Introduza números nalgunhas das celas da táboa grande.

  3. Coloque o cursor na táboa dunha única cela e prema en F2.

  4. Na <item type ="menuitem"> Fórmula Bar </ item>, introduza a función que quere realizar, por exemplo, <item type ="literal"> = SUM </ item>.

  5. Prema nunha cela da táboa maior que conteña un número, prema no signo máis (+) e, a seguir, noutra cela que conteña un número.

  6. Prema en Intro.

Icona Nota

Se o desexa, pode formatar a táboa para que se comporte como texto normal. Insira a táboa nun marco e ancore o marco como carácter. O marco permanece Áncorado ao texto adxacente cando insire ou elimina texto.


Calcular fórmulas complexas en documentos de texto

Barra de fórmulas

Calcular en documentos de texto

Calcular e pegar un resultado dunha fórmula nun documento de texto

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

Calcular en táboas