Imaxes e gráficas

Se a icona Activar/Desactivar imaxe da barra Ferramentas está activada, non se mostra ningunha imaxe e os marcos baleiros móstranse como marcadores de posición.

Icona

Imaxes e gráficas