Autor

Insire o nome da persoa que creou odocumento aquí como campo. O campo aplica a entrada feita en - LibreOffice - Datos do usuario.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Campos - Autor