Mover cara a abaixo con subpuntos

Sitúa un parágrafo cos seus subpuntos debaixo do seguinte parágrafo. Esta icona só está visíbel cando se coloca o cursor en textos numerados ou con viñetas.

Icona

Mover cara a abaixo con subpuntos