Ligar

Liga o marco seleccionado ao marco seguinte. O texto flúe automaticamente dun marco a outro.

Icona

Ligar marcos

Inserir, editar e ligar marcos de texto