Activar/Desactivar numeración

Engade ou elimina a numeración dos parágrafos seleccionados. Para definir o formato de numeración, escolla Formato - Viñetas e numeración. Para mostrar a barra Viñetas e numeración, escolla Ver - Barras de ferramentas - Viñetas e numeración.

Icona Nota

Algunhas das opcións de viñetas e numeración non están dispoñíbeis cando se traballa no Deseño web.


Icona

Activar/Desactivar numeración

Viñetas e numeración