Selecccionar lista de enderezos

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Engadir

Select the database file that contains the addresses that you want to use as an address list. If the file contains more than one table, the Select Table dialog opens.

Crear

Opens the New Address List dialog, where you can create a new address list.

Filtro

Opens the Standard Filter dialog , where you can apply filters to the address list to display the recipients that you want to see.

Editar

Opens the New Address List dialog, where you can edit the selected address list.

Cambiar táboa

Abre a caixa de diálogo Seleccionar táboa , na cal pode seleccionar outra táboa para usar para a combinación de correspondencia.