Localizar entrada

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

Localizar

Introduza o termo de busca.

Localizar só en

Restrinxe a busca a un campo de datos.

Select the data field where you want to search for the text.

Localizar

Mostra o seguinte rexistro que contén o texto de busca.