Personalizar saúdo

Especifique o deseño de saúdo para os documentos de combinación de correspondencia ou combinación de correspondencia de correo electrónico. O nome desta caixa de diálogo é diferente para os destinatarios de sexo feminino e os destinatarios de sexo masculino.

Elementos de saúdo

Seleccione un campo e arrastra o campo para a outralista.

>

Engade o campo seleccionado da lista de elementos de saúdo á outra lista. Pode engadir máis dunha vez o mesmo campo.

<

Retira o campo seleccionado da outra lista.

Arrastrar elementos de saúdo na caixa de abaixo

Organice os campos arrastrándoos e soltándoos ou use os botóns de frecha.

Personalizar saúdo

Select a value from the list for the salutation and the punctuation mark fields.

Previsualización

Mostra unha previsualización do primeiro rexistro dabase de datos co deseño saúdo actual.

(Botóns de Frecha)

Seleccione un elemento da lista e prema no botón de frecha para mover o elemento.