Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

Desde arriba

Introduza a cantidade de espazo a deixar entre o bordo superior da páxina e o bordo superior do bloque de enderezos.

Aliñar ao corpo do texto

Aliñar o cadro que contén o bloque de enderezos para a marxe esquerda da páxina.

Desde a esquerda

Introduza a cantidade de espazo a deixar entre o bordo esquerdo da páxina e o bordo esquerdo do bloque de enderezos.

Salutation Position

Cara a arriba

Move o saúdo para arriba.

Cara a abaixo

Move o saúdo abaixo.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Zoom

Seleccione unha ampliación para a visualización da impresión.

Utilice a ordes do menú de contexto da previsualización para movela cara a arriba ou cara a abaixo.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.