Asistente de combinación de correspondencia - Enderezos

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Icona Nota

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Icona Nota

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for e-mail messages.


Select Address List

Opens the Select Address List dialog, where you can choose a data source for the addresses, add new addresses, or type in a new address list.

Icona Aviso

Ao editar algúns rexistros nunha fonte de datos de follas de cálculo Calc que se está usando para unha combinación de correspondencia ditos cambios non son visibles na combinación de correspondencia.


Este documento debe conter un bloque de enderezos

Engade un bloque de enderezos para o documento de combinación de correspondencia.

Seleccione o esquema do bloque de enderezos que desexa usar.

Icona Aviso

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Suprimir liñas con campos baleiros xustos

Activar a deixar as liñas baleiras para fóra doenderezo.

Máis

Abre a caixa de diálogo Seleccionar bloque de enderezos.

Coincidir campos

Abre a caixa de diálogo Coincidencia de campos.

Icona Aviso

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Consulte botóns)

Use os botóns de navegación para ver a información do rexistro de datos anterior ou seguinte.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.