Obxecto

Abre un submenú para editar as propiedades do obxecto seleccionado.

Posición e tamaño

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Liña

Define as opcións de formato para a liña seleccionada.

Área

Define as propiedades de recheo do obxecto de debuxo seleccionado.

Texto atributos

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Fontwork

Edita os efectos Fontwork do obxecto seleccionado que se creou previamente na caixa de diálogo Fontwork.