<Bookmark_value> actualización; documentos de texto </ bookmark_value>

Axuste

Actualiza os elementos do documento actual que teñen contido dinámico, como campos e índices.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Actualizar


Axuste

Actualiza todos os enlaces, campos, índices, táboas de contido e formato de páxina do documento actual

Cela

Actualiza o contido de todos os campos no documento actual

Cela

Actualiza as ligazóns do documento actual

Índice actual

Updates the current index. The current index is the one that contains the cursor.

Axuste

Update all indexes and tables of contents in the current document. You do not need to place the cursor in an index or table before you use this command.

Cela

Actualiza os gráficos do documento actual

Estilos e formatado

Updates the page formats in the document and recalculates the total number of pages that is displayed on the Status Bar.