Cela

Actualiza os gráficos do documento actual

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Actualizar - Todas as gráficas