Outros

Especifica o formato para notas a rodapé e notas de fin.

Para acceder a esta orde...

Escolla a guía Ferramentas - Notas a rodapé/Notas finais - Notas a rodapé


Icona Nota

Para axustar a opción adicional para as notas a rodapé e notas de final, escolla Formato - Páxina, e prema no Nota de Rodapé a ficha.


Numeración automática

Numeración

Seleccione o estilo de numeración que desexa utilizar para as notas ao pé depáxina ou notas de fin.

Selección

Descrición

A, B, C

Maiúsculas

a, b, c

Minúsculas

I, II, III

Números romanos (maiúsculas)

i, ii, iii

Números romanos (minúsculas)

1, 2, 3

Numeros arábicos

A,... AA,... AAA,...

Numeración alfabética con letras maiúsculas. Despois das 26 primeiras entradas, a numeración reiníciase en "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numeración alfabética con letras minúsculas. Despois das primeiras 26 entradas, a numeración reiníciase en "aa".


Contando

Seleccione a opción de numeración para as notas a rodapé.

Opción

Significado

Por páxina

Reinicia a numeración das notas a rodapé na parte superior de cada páxina. Esta opción só está dispoñíbel se o Final de caixa de selección de páxina é seleccionada no Posición área.

Por capítulo

Reinicia a numeración das notas a rodapé no comezo de cada capítulo.

Por documento

Numera secuencialmente as notas a rodapé.


Comezar polo

Introduza o número da primeira nota a rodapé no documento. Estaopción só está dispoñíbel se seleccionou"Por documento " no Contando caixa.

Antes

Introduzao texto que desexa mostrar fronte ao número nota a rodapé no textoda nota. Por exemplo, escriba"a " para amosar"Para un ".

Despois

Introduzao texto que desexa mostrar despois do número da nota a rodapé notexto da nota. Por exemplo, escriba") " para amosar"1) ".

Icona Suxestión

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Posición

Fin de páxina

Presenta notas de rodapé na parte inferior da páxina.

Fin de documento

Presentanotas de rodapé ao final do documento como notas de fin.

Estilos

Para garantir unha aparencia uniforme das notas a rodapé atribúalles un estilo de parágrafo.

Parágrafo

Seleccione o estilo de parágrafo para o texto de rodapé.

Páxina

Seleccione o estilo de páxina que desexa utilizar para as notas ao pé depáxina.

Icona Nota

Esta opción só está dispoñíbel se o Fin do Documento caixa de opción é seleccionado en Posición área.


Estilos de carácter

Pode asignar estilos para áncoras de notas a rodapé e texto. Pode usar os estilos de nota a rodapé predefinidos ou un estilo diferente.

Área de texto

Seleccione o estilo de carácter que desexa utilizar para áncoras de nota aopé de páxina na área de texto do documento.

Área de nota a rodapé

Seleccione o estilo de carácter que desexa utilizar para os números de notaao pé de páxina na área da nota a rodapé.

Aviso de continuación

Fin da nota a rodapé

Introduzao texto que desexa mostrar cando as notas a rodapé son continúa naseguinte páxina, por exemplo,"Continúa na páxina ". $ [Officename]Escritor insere automaticamente o número da páxina seguinte.

Inicio da páxina seguinte

Introduza o texto que desexa mostrar na páxina na que as notas ao pé depáxina son continuados, por exemplo,"Continuación da páxina ". $[Officename] Escritor insere automaticamente o número da páxina anterior.