Chapter Numbering

Especifica oformato numérico e a xerarquía para a numeración decapítulos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Numeración de esquema


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Icona Suxestión

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Icona Nota

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Axuste

Especifica o formato numérico e a xerarquía para a numeración de capítulos.

Abrir

Define as opcións de aliñamento, sangría e espazamento da lista numerada ou con viñetas.

Formato

Saves or loads a chapter and outline number format. A saved outline number format is available to all text documents.

Icona Nota

The Format button is only available for chapter and outline numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the Numbering Styles of the paragraphs.


Sen título 1 - 9

Seleccione o estilo de numeración predeterminado que desexa asignar aonivel de contorno seleccionado.

Gardar como

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Gardar como

Premanun estilo de numeración da lista e, a seguir, escriba un nome para oestilo. Os números corresponden ao nivel de esquema que os estilos sonasignados a.