<Bookmark_value> función de corrección automática, documentos de texto </ bookmark_value>

Texto automático

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect


Axuste

Formata automaticamente odocumento mentres escribe. Para definir as opcións de formatado, escollaFerramentas -. AutoCorreçãoOpcións, e logoprema no botón Opcións guía

Cela

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect Options.

Aplicar e editar cambios

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Opcións da autocorrección

Abre a caixa de diálogo AutoCorreção.

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat Styles.