Axuste

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ver - Estilos - abra o menú de contexto Novo/Modificar (para Estilos de de lista)


When a Numbering Style is created, a name is assigned to the numbering. This is why such templates are also called "named" numberings. Unnamed numberings, which are used for direct formatting, can be created in the Bullets and Numbering dialog or with the icons of the object bar.

Sombra

Define as opcións para o estilo seleccionado.

Abrir

Mostra os diferentes estilos de marcadores que pode aplicar.

Icona Nota

Etiquetas e numeración de parágrafos está soportado só no Writer, Impress e Draw.


Viñetas e numeración

Mostra os diferentes estilos de numeración que se pode aplicar.

Liña

Mostra os diferentes estilos que se pode aplicar a unha lista xerárquica. LibreOffice soporta ata nove niveis destacado na xerarquía da lista.

Agrupar

Mostra os diferentes elementos gráficos que pode usar como balas nunha lista con viñetas.

Abrir

Define as opcións de aliñamento, sangría e espazamento da lista numerada ou con viñetas.

Abrir

Configura as opcións de formatado das listas con viñetas e numeración. Se o desexa, pode aplicar o formatado a niveis individuais da xerarquía.

Restabelecer

Desfai as alteracións realizadas na lapela, restabelecendo a configuración existente antes de abrir a caixa de diálogo. Non se solicitará confirmación cando se peche a caixa de diálogo.